Działalność

Akcje prowadzone przez Biuro Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Targi edukacyjne

W 2015 roku zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną w pięciu województwach, podczas 30 imprez wystawienniczych organizowanych dla maturzystów. Targi edukacyjne odbyły się w :Choszcznie - 17.02., Słupsku - 19.02., Świdwinie - 26.02., Gorzowie Wielkopolskim 03-04.03., Zielonej Górze - 10-11.03., Bytowie - 13.03., Drawsku Pomorskim - 18.03., Poznaniu 20-22.02., Toruniu - 25-26.03., Białogardzie - 27.03., Gdańsku - 30-31.03., Choszcznie - 31.03., Pyrzycach - 08.04., Skwierzynie - 09.04., Chojnicach - 15.04., Goleniowie - 22.04., Gryficach - 28.04., Szczecinie 07-08.09., Bydgoszczy 14-15.09., Poznaniu 21-22.09., Gdańsku 24-25.09., Wrocław 28-29.09, Prenzlau 07-08.10., Kostrzynie 20.10., Żaganiu 21.10., Kołobrzegu 18.11., Słubicach 19.11., Koszalinie 03.12., Gorzowie Wlkp. 10.12, Sulęcinie 15.12.

Targi w liczbach:

 • 78750 łączna liczba maturzystów, którzy uczestniczyli w targach
 • 10500 łączna liczba przejechanych kilometrów
 • 246 godzin otwartego stoiska targowego
 • 49 dni "w trasie"
 • 30 targów edukacyjnych

Prezentacja uczelni w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Każdego roku oferta edukacyjna naszej uczelni prezentowana jest w szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Biuro Promocji utrzymuje stały kontakt ze szkołami, w których nauka kończy się maturą. W bieżącym roku szkolnym odwiedziliśmy szkoły w: Nowogardzie - 12.02., Białogardzie - 13.02., Kołobrzegu - 02.03., Płotach - 05.03., Wolinie - 09.03., Chojnie -17.03., Stargardzie Szczcińskim - 10.04., 14.04., 17.04., Kamieniu Pomorskim - 17.04.

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na ZUT w Szczecinie

Od roku akademickiego  2013/2014 dzięki wsparciu  Prorektora do spraw Studenckich dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw. ZUT, Biuro Promocji wraz z wydziałami  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  przygotowało dla młodzieży ponadgimnazjalnej specjalny, bezpłatny PROGRAM ROZWOJOWY, oparty na prezentacjach, zajęciach  laboratoryjnych i wykładach, prowadzonych na terenie naszej uczelni. Dzięki zajęciom  młodzież  będzie miała okazję zapoznać się z wieloma dziedzinami nauki  z różnorodnych obszarów tematycznych z zakresu ekonomii, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych, informatycznych, automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, technologii żywności i żywienia człowieka, rybactwa,  biologii i biotechnologii. Mają one na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży, pogłębienie ich wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu potencjału laboratoryjnego ZUT. Liczymy, że młodzież mając możliwość bliższego zapoznania się z uczelnią, podejmie decyzję aby rozpocząć na niej przyszłe studia.

W przygotowanej przez nas ofercie znajdują się ciekawe tematy zajęć, które będą prowadzone  będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych ZUT  w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni uczniów języku, który pozwoli lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. Oferta promowana jest na ogólnodostępnym Portalu Edukacyjnym oraz na bezpośrednich spotkaniach z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych na terenie Szczecina. Gościliśmy już w kilkudziesięciu liceach i technikach, gdzie oferta zajęć dla młodzieży została bardzo dobrze przyjęta, czego dowodem są już pierwsze zapisy klas.

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny - DUTEK

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podjął w 2009 roku  inicjatywę utworzenia przy naszej Uczelni, programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych  - Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2010 DUTEK otrzymał status Ministerstwa Edukacji Narodowej:  „Miejsca Odkrywania Talentów”. Za organizację DUTKA odpowiada Biuro Promocji ZUT, za ofertę edukacyjną -  powołana do tego celu Rada Naukowa. Od roku 2014 wprowadziliśmy zajęcia dla gimnazjalistów. W projekcie do 2014 roku wzięło udział ponad 1500 uczniów.

 Podstawowymi założeniami DUTKA są:

 • nauczanie przez zabawę  edutainment
 • zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką, w pracowniach i laboratoriach ZUT
 • zajęcia w formie interaktywnej, kończą się wpisem do indeksu

a cele, które chcemy osiągnąć to:

 • wzbudzenia zainteresowania nauką i pogłębianiem wiedzy
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • przekazanie informacji o praktycznym zastosowaniu nauki
 • uświadomienie rodziców w kwestii kształtowania postaw dzieci oraz sposobu zachęcenia do nauki
 • promocja nauk technologicznych