Działalność

Do zadań Biura Promocji należy:

  • wszechstronne, kompleksowe i systemowe promowanie Uczelni;
  • koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej w Uczelni;
  • pozyskiwanie i wymiana informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz instytucjami współpracującymi;
  • zapewnianie profesjonalnej, dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców, aktualnej, ścisłej i atrakcyjnie przygotowanej informacji o Uczelni;
  •   kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, jej prestiżu naukowego i dydaktycznego wśród krajowych i zagranicznych Uczelni oraz instytucji naukowych.

Zadania swoje Biuro Promocji realizuje w następujących obszarach działalności:

1)    promocja:

-      promowanie oferty edukacyjnej Uczelni,

-      pozyskiwanie i analiza informacji wspomagających kampanie promocyjne Uczelni;

-      promowanie osiągnięć naukowych pracowników Uczelni,

-      popularyzacja ważnych wydarzeń w Uczelni,

-      projektowanie, redakcja i dystrybucja materiałów promocyjnych,

-      udział w organizowaniu imprez propagujących ofertę dydaktyczną Uczelni,

-      opiniowanie projektów promocyjno-informacyjnych składanych przez wydawnictwa pozauczelniane oraz przygotowywanie materiałów do projektów przyjętych przez Uczelnię,

-      aktywowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów wszystkich kierunków,

-      nawiązywanie kontaktów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami w sprawie wzajemnej promocji;

2)    informacja:

-      pozyskiwanie i redagowanie informacji o Uczelni oraz ich upowszechnianie,

-      współredagowanie oraz stała aktualizacja strony internetowej,

-      aktualizacja informacji o Uczelni w katalogach i informatorach pozauczelnianych,

-      przygotowanie materiałów reklamowych,

-      gromadzenie dokumentacji historiograficznej i prasowej o Uczelni,

-      opracowywanie rankingów Uczelni.