Kontakt

Biuro Promocji ZUT

ul. Jagiellońska 20-21, pok. 123 - 128

70-363 Szczecin

tel.:  91 449 43 95

e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl

  • mgr Marcin Gregorczyk - kierownik,  e-mail: marcin.gregorczyk@zut.edu.pl
  • mgr inż. arch. Łukasz Bogdanowicz - referent ds. grafiki (Digital Design, kreowanie wizerunku marki, DTP),  e-mail: lukasz.bogdanowicz@zut.edu.pl
  • mgr Piotr Lewicki - referent ds. marketingu internetowego (komunikacja marketingowa, media społecznościowe, Content Marketing, płatne reklamy w Internecie), e-mail: piotr.lewicki@zut.edu.pl
  • mgr Natalia Lisowska* - starszy referent, e-mail: natalia.lisowska@zut.edu.pl
  • Agnieszka Mazur - samodzielny referent ds. administracyjnych (obsługa biura, targi edukacyjne, relacje ze szkołami średnimi, planowanie i zakupy mediów, materiały promocyjne, systemy wystawiennicze), e-mail: agnieszka.mazur@zut.edu.pl
  • mgr Małgorzata Starkiewicz - specjalista ds. komunikacji (komunikacja marketingowa, prowadzenie spotkań promocyjno-informacyjnych w szkołach średnich, koordynacja wydarzeń dla młodzieży, nawiązywanie nowych kontaktów ze szkołami średnimi), e-mail: malgorzata.starkiewicz@zut.edu.pl
  • mgr Aleksandra Wojsznis - specjalista ds. relacji z otoczeniem (wydarzenia ogólnouczelniane, eventy branżowe, popularyzacja nauki, planowanie i zakupy mediów, zarządzanie projektami), e-mail: aleksandra.wojsznis@zut.edu.pl

* czasowa nieobecność