Księga Znaku

Księga Znaku jest elementem Sytemu Identyfikacji Wizualnej ZUT w Szczecinie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 49 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 września 2013 roku.

SIW jest zestawem zaprojektowanych wzorców oraz odpowiednich reguł, które mają budować pozytywne wyobrażenia o uczelni oraz utrwalać je wśród studentów, pracowników, partnerów i kontrahentów, tworząc konsekwentnie tożsamość wizualną uczelni. Określa dozwolone sposoby wykorzystywania logo ZUT. Prawidłowe stosowanie SIW przyczyni się wykreowania jednolitego i przede wszystkim rozpoznawalnego wszystkich kręgach społecznych wizerunku nowo powstałej Uczelni.

Na Księgę Znaku składają się:

 • logotyp uczelni;
 • kolorystykę stosowaną w systemie;
 • typografie dekoracyjne;
 • akcydensy (ulotki, broszury informacyjne, plakaty, koperty, etykiety);
 • ogłoszenia prasowe;
 • stoiska targowe;
 • druki firmowe (listowniki, wizytówki, raporty, faktury);
 • materiały reklamowe (odpowiednio oznakowane);
 • materiały drukowane dla celów public relations;
 • identyfikatory pracowników;
 • flagi;
 • tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe.

 

Należy pamiętać, ze użycie logotypu ZUT w materiałach udostępnianych poza uczelnię (publikacje, reklamy, ogłoszeni itp.)  musi być poprzedzone akceptacją Biura Promocji. Projekty zawierające logotyp uczelni należy przesłać na adres biuro_promocji@zut.edu.pl.

 

Zarządzenie nr 49 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19.09.2013r.  (format:  pdf, rozmiar:  35 MB)