Materiały promocyjne

Uprzejmie informujemy, że materiały promocyjne będące w dyspozycji Biura Promocji przeznaczone są w pierwszej kolejności dla kandydatów na studia, udostępniane podczas targów edukacyjnych, spotkań w szkołach, dniach otwartych oraz innych działań promocyjnych skierowanych do tej grupy. W przypadku osób organizujących konferencje i sympozja naukowe zalecamy zwiększenie opłaty konferencyjnej o koszt produkcji materiałów promocyjnych. Biuro Promocji służy pomocą w kalkulacji ww. materiałów, oraz zaproponowaniu asortymentu.

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (format:  pdf, rozmiar:  38 KB)