Logotyp ZUT

LOGO WYSTĘPUJE ZAWSZE Z OPISEM (LOGO + NAZWA) NIE WOLNO ROZDZIELAĆ ELEMENTÓW ZNAKU

Należy pamiętać, ze użycie logotypu ZUT w materiałach udostępnianych poza uczelnię (publikacje, reklamy, ogłoszeni itp.)  musi być poprzedzone akceptacją Biura Promocji. Projekty zawierające logotyp uczelni należy przesłać na adres biuro_promocji@zut.edu.pl.